fbpx

Vaaliohjelma ūüó≥ÔłŹ

Vaaliohjelma 2021-2025 Kemi√∂nsaari. Klikkaa ’+’ jos haluat lue lis√§√§ aiheesta tai ’-’ jos haluat piilottaa aihe.

1. Vaikuttava varhaiskasvatus

Mahdollisuus maksuttomaan, osa-aikaiseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen tulee olla usealla lapsella, koska laadukas ja kaikille saavutettava varhaiskasvatus ehkäisee syrjäytymistä ja parantaa oppimistuloksia. Lisäksi olisi tarpeeksi mahdollisuuksia muun muassa kielikylpyihin. Varhaiskasvatusympäristöt ovat ryhmäkooltaan kohtuullisia, turvallisia, terveellisiä, ja liikkumiseen kannustavia.

2. Parasta peruskoulua

Koulutukseen taataan riittävät resurssit ja tukipalvelut. Jokainen lapsi ja nuori saa lähikoulustaan parasta mahdollista opetusta tavallisessa tai erikoisluokassa. Erilaisten oppijoiden tarpeet huomioidaan tarjoamalla kouluissa erityistä tukea sitä tarvitseville sekä haasteita nopeammin eteneville oppilaille. Mahdollistetaan pienet opetusryhmät ja oppimista tukevat, terveet opiskelu-tilat. Osaavien opettajien täydennyskoulutukseen tulee panostaa sekä on pidettävä huolta riittävistä sijaismäärä-rahoista ja tuntikehyksistä. Yhdessä kolmannen sektorin kanssa harrastuksia tulee tuoda enemmän osaksi koulujen iltapäivätoimintaa. 

3. Toinen aste ja ammatillista koulutusta

Ammatillisessa koulutuksessa pidetään kiinni lähopetuksesta ja työelämää tuodaan  koulutukseen mukaan lisäämällä yhteistyötä  yritysten kanssa esimerkiksi koulutus-sopimuksilla. Lukion kansainvälistymiseen on kannustettava esimerkiksi ystävyyskunta-suhteiden ja erilaisten vaihto-ohjelmien kautta.  Yhteistyöhön toisen asteen ja korkeakoulujen välillä kannustetaanРvaikka tiedelinjoja ja kurkistuskursseja yhdessä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa.

4. Tasavertaiset liikunta- ja harratusmahdollisuudet

Kaikenik√§isille j√§rjestett√§v√§t monipuoliset kulttuurin, liikunnan ja vapaa-ajan palvelut ovat parasta hyvinvoinnin edist√§mist√§, jotka samalla tekev√§t kunnan houkuttelevaksi paikaksi ty√∂skennell√§ ja asua.  Lasten ja nuorten liikkumisen sek√§ hyvinvoinnin lis√§√§minen  tulee n√§ky√§  liikuntapalveluiden maksuissa ja avustuksissa siten, ett√§ lasten ja nuorten liikkuminen ja harrastaminen on mahdollisimman edullista.  Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla mahdollisuus harrastaa. On t√§rke√§√§ syvent√§√§ kuntien ja urheiluseurojen v√§list√§ yhteisty√∂t√§, ja yksi keino t√§h√§n on ottaa k√§ytt√∂√∂n palveluseteleiden tavoin toimivat harrastesetelit. Kulttuuri- ja liikuntapalveluita pit√§√§ tuoda entist√§ enemm√§n my√∂s koulujen ja oppilaitosten yhteyteen.  Kunnan liikuntapalveluissa pit√§√§ huomioida erilaisten urheilulajien harrastus- ja kilpailumahdollisuudet.  Liikuntapalveluiden ja omatoimisen liikunnan edist√§minen kuuluu kaikille. 

5. Elävä kulttuurikunta

Kemiönsaaren tulee olla aktiivisesti uudistuva ja kehittyvä kulttuurikunta, joka tarjoaa asukkailleen elämyksiä ja iloa arkeen ja juhlaan. Taide-elämysten ja kulttuuripalvelujen saavutettavuus iästä ja varallisuudesta riippumatta on keskeinen päämäärä. Erilaiset kulttuuripalvelut on nähtävä kuntalaisten hyvinvoinnin olennaisena osana ja  tärkeänä vetovoimatekijänä. Kirjastojen ja museoiden toimintaedellytykset on turvattava ja niiden yhteistyötä kulttuurin vapaan kentän kanssa on entisestään vahvistettava. Vapaan kentän kulttuuritoimijoiden toimintaedellytykset pitää turvata.  Kirjastojen tulee vastata uuden ajan haasteisiin monipuolisina media- ja kulttuurikeskuksina sekä tapahtuma- ja kohtaamispaikkoina.  Mahdollisuuksia kulttuuri-harrastuksiin ylläpidetään monipuolisella taiteen perusopetuksella ja yhdistystoiminnalla. 

6. Nuorten Kemiönsaari

Nuorten kuulemista ja osallisuutta kunnan päätöksenteossa pitää lisätä. Selvitetään nuorisovaltuuston edustajien osallistuminen lautakuntien kokouksiin. Etsivän nuorisotyön resursseja tulee lisätä.  Nuorisotiloissa tulee pyrkiä kohti useampia kuntalaisia palvelevia monitoimitiloja kuitenkin huomioiden kaikkien käyttäjäryhmien erityistarpeet. Nuorisopalveluiden tulee elää joustavasti nuorten elämässä mukana: liikkuvat ja sähköiset palvelut, pop up -toiminta ja erilaiset nuorisovetoiset tilaisuudet ovat nykyajan nuorisopalveluita. 

7. Kuntasuunnittelu ja maankäyttö

Kunnassamme löytyy mahdollisuuksia tehdä etätöitä. Kunnan osa-aikaisia asukkaita tulisi houkutella vakituisiksi asukkaiksi. Jatketaan sisäänmuutto markkinointia ja asuntojen muuttamista kesäasunnoista ympärivuotisiksi asunnoiksi autetaan sujuvilla muutoksenhakuprosesseilla.

8. Veden- ja energiatuotanto

Kunnan hiilineutraalitavoitetta voisi saavuttaa muun muassa lisäämällä aurinkoenergiakäyttöä ja seuraamalla alan kehitystä. Kunta voisi tiedottaa kuntalaisia valitsemaan uusia energiansäilytys-muotoja, joilla voisi muun muassa ladata sähköautoja.

Kunnan tulisi selvittää mahdollisuuksia energiantuotantoon kunnan alueella. Kunnan tulisi auttaa kotitalouksia ja taloyhtiöitä siirtymään hiilivappaseen lämmitykseen eli korvaamaan öljyn, hiilen sekä turpeen puhtailla ja edullisilla ratkaisuilla.

Sähköautoilun mahdollisuuksia tulee lisätä kuntamme alueella. Vuonna 2030 mennessä, uusiutuvia tai päästöttömiä polttoaineita käyttävät ajoneuvot ovat kilpailukykyisempi vaihtoehto kuin fossiilisia polttoaineita käyttävät ajoneuvot. 

Kuntalaisen oma käyttäytyminen ja valinnat vaikuttavat sähkönkulutukseen. Kunnan omistamissa kiinteistöissä tulisi huomioida sähkönkulutus laitteita uusiessa sekä hiljaisen toiminnan kautena.

Kunta kannustaa kotitalouksia ja yrityksiä hyödyntämään sähkön markkinahinnan vaihteluita.

9. Ympäristö- ja luontovastuuta

Monimuotoinen luonto on ihmisenkin el√§m√§n edellytys. Luonnonl√§heisyys ja merellisyys ovat kuntamme itseisarvoja, jotka tulee huomioida kaikessa p√§√§t√∂ksenteossa. Luonnonsuojelu ja ymp√§rist√∂vastuu edellytt√§v√§t kunnalta kest√§v√§n kehityksen mukaisia ratkaisuja sen kaikilla toimialoilla ja palvelualueilla.  Kunnan tavoite on olla hiilineutraali  vuoteen 2030 menness√§. Tavoitteen saavuttamiseksi tulee ottaa k√§ytt√∂√∂n nykyaikaisia ja √§lykk√§it√§ energiaratkaisuja ja liikkumisj√§rjestelmi√§. Puisto- ja virkistysalueiden tulee palvella kaikkien asukkaiden tarpeita entist√§ monipuolisemmin, ja niiden kunnossapidosta sek√§ siisteydest√§ on pidett√§v√§ huolta. Luonnon monimuotoisuutta turvataan yll√§pit√§m√§ll√§ ja kehitt√§m√§ll√§ hy√∂nteisille t√§rkeit√§ elinymp√§rist√∂j√§. Kunta voi tarjota aktiivista neuvontaa kotipihojensa kehitt√§miseen t√§ss√§ tarkoituksessa.

10. Rakennustoimintaa

Kaavoitusprosessien nopeus on yksi kunnan elinvoimaisuuden ja dynaamisuuden mittari.Valitusten m√§√§r√§√§n voidaan vaikuttaa johdonmukaisella ja ennakoitavalla p√§√§t√∂ksenteolla.  Kunnan tulee suhtautua ennakkoluulottomasti kumppanuussopimuksiin, jotka edist√§v√§t uusien ty√∂paikkojen ja rakennuskohteiden syntymist√§. Laaditaan t√§ydennysrakentamiseen entist√§ kokonaisvaltaisempia suunnitelmia, joissa n√§hd√§√§n yh√§ pidemm√§lle tulevaisuuteen. Rakennetaan olemassa olevien kulkuv√§ylien varrelle, ja luodaan uusia asumisvaihtoehtoja l√§helle keskustaa hyvien julkisten kulkuyhteyksien varsille.  S√§hk√∂iset toimintamallit sujuvoittavat rakentamista lupak√§sittelyst√§ kaavoitukseen ja kuntalaisten osallistamiseen. Asumiseen vaihtoehtoja eri el√§m√§ntilanteisiin. Korjausrakentamisella voidaan tukea asumista omassa kodissa.

11. Sujuvat liikenneyhteydet

Sähköautoilla-, -busseilla ja -pyörillä liikkumista tehdään helpommaksi lisäämällä niiden latauspisteiden määrää. Myös yhteisöllisiä kulkumuotoja pitää kehittää ja lisätä, sillä tavoitteena on luoda moderni ja ajassa kehittyvä joukkoliikenteen kokonaisuus. Lisäksi Kemiönsaari tulee jatkossakin olla saavutettavissa useilla kulkumuodoilla. Kuntaliikenteeseen toteutetaan kokeilu, jossa kuukausimaksua vastaan saa käyttöönsä bussien lisäksi esimerkiksi tietyn määrän taksi-matkoja tai vuokra-auton viikonlopuksi. Helpottaisi sivukylillä asuvien mahdollisuuksia käyttää julkista liikennettä.  Selvitetään kuntapyörien käyttöönoton laajentamisen mahdollisuus (Kunnan pyöriä on ollut ainakin Villa Landessa).

12. Veroprosentti

Veroprosentti 18% ( vuonna 2021 on 19,75%) Kunnan alhainen veroprosentti voi olla houkutteleva tekijä sisäänmuutossa niin asukkaille kuin yrityksille.

13. Kiinnostava kunta kokonaisuutena

Kunnan keskuksissa tarvitaan palveluja ja houkuttelevia kivijalkakauppoja, omaleimaista ravintola- ja tapahtumakulttuuria sek√§ viihtyisi√§ ja kiinnostavia yhteisi√§ kohtaamispaikkoja. Erilaiset kunnanosat houkuttelevat uusia asukkaita. Luontoarvot, saavutettavuus ja yhteis√∂llisyys korostuvat asuinalueiden kehitt√§misess√§. Tavoitteena on tarjota  monipuolisia asumis-mahdollisuuksia pientalorakentamisesta uudenlaisiin yhteis√∂asumisen muotoihin. Esteett√∂m√§n uudisrakentamisen avulla huolehditaan siit√§, ett√§ kuntalaiset voivat vaihtaa asuntoa tarpeen mukaan. Ekologisuus nostetaan ykk√∂stavoitteeksi uusien asuinalueiden suunnittelussa.

14. Ikäystävällinen Kemiönsaari

Jokainen voi el√§√§ turvallista ja ihmisarvoista el√§m√§√§ kaikissa el√§m√§nvaiheissa. Kunnan on torjuttava ik√§syrjint√§√§. Kunnassa huomioidaan senioreiden tarpeet arjessa, asumisessa, palveluissa ja ymp√§rist√∂ss√§. Vanheneva v√§est√∂ huomioidaan kaikessa suunnittelussa ja p√§√§t√∂ksenteossa.  Ik√§√§ntyv√§t ovat voimavara esimerkiksi vapaaehtoistoiminnassa. Heill√§ on n√§k√∂kulmia ja kokemusta yhteiskunnalliseen keskusteluun, p√§√§t√∂ksentekoon ja yritysel√§m√§√§n. Vanhuspalvelulain velvoittavuutta ja noudattamista kunnassa on vahvistettava. Omaishoitajia on  arvostettava ja tuettava takaamalla sopimukset ja heille kuuluvat vapaap√§iv√§t sek√§ terveystarkastukset Kunnan tulee tukea ja edist√§√§ el√§kel√§isyhdistysten toimintaedellytyksi√§. Ik√§ihmisten osallisuuden lis√§√§minen, kulttuuri- ja liikuntapalveluiden saatavuus ja liikkumisen helppous tukevat hyvinvointia. Kunnassa on oltava riitt√§v√§sti kaikenik√§isille sopivia l√§hiliikuntapaikkoja. Digitalisaatioon edetess√§ pit√§√§ kiinnitt√§√§ huomiota ik√§√§ntyneiden tietoteknisiin taitoihin sek√§ tarjota opastusta ja koulutusta.

15. SOTE- palvelut

Sotepalveluita on uudistettava asiakaslähtöisesti ja yksilölliset tarpeet huomioiden sekä valinnanvapaus pitää turvata. Valinnanvapaus antaa ikääntyneille paremmat mahdollisuudet itse päättää, minkä toimijan, yrityksen tai yhteisön tuottamia palveluja he haluavat käyttää. Sotepalveluiden saatavuus kuntalaisen omalla äidinkielellä taattava. Sotepalveluiden yksityistäminen osana palveluita on kannatettavaa. Hoitajien työtaakkaa helpottamaan hoito- ja hoivatyötä helpottavia teknologioita.